Katedra informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky - Technické University Ostrava

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

ASU, CSSS, EUROSIM, SCSI


si Vás dovolují pozvat na
36. jarní mezinárodní konferenci


Modelování a simulace systémů

MOSIS'02


&


5. mezinárodní konferenci


Modelování informačních systémů

ISM'02


21. - 24. dubna 2002


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Konference dále pokračují v řadě moravskoslezských profesních akcí, zaměřených na pokroky v modelování a simulaci.


MEZINÁRODNÍ PROGRAMOVÝ VÝBOR MOSIS'02

M. Alexík, Slovensko, R. R. Babajan, Rusko, Z. Binder, Francie, M. Češka, Česká republika, G. Dobrowolski, Polsko,  A. Grzech, Polsko, P. Hanáček, Česká republika, H. Hermansky, USA, L. Hluchý, Slovensko, T. Hruška, Česká republika, A. Jávor, Maďarsko, A. Kasprzak, Polsko, E. Kindler, Česká republika, Z. Rábová, Česká republika, M. Šnorek, Česká republika, V. Stoffová, Slovensko, J. Štefan, Česká republika, M. Šujanský, Slovensko, A. Tanguy, Francie,  J. Zendulka, Česká republika, F. Zbořil, Česká republika, R. N. Zobel, Velká Britanie


MEZINÁRODNÍ PROGRAMOVÝ VÝBOR ISM'02

M. Bieliková, Slovensko, A. Grzech, Polsko, P. Hanáček, Česká republika, M. Hashimoto, Japonsko, T. Hirota, Japonsko, T. Hruška, Česká republika, K. Ježek, Česká republika, I. Kondo, Rakouska, Y. Manolopoulos, Řecko, P. Návrat, Slovensko, J. Pokorný, Česká Republika, I. Vondrák, Česká republika, J. Zendulka, Česká republikaČASOVÝ ROZVRH KONFERENCÍ


21. dubna 2002 19:00 - 21:00 Registrace

22. dubna 2002   8:00 -   9:30 Registrace   

  10:00 - 12:00   Zahájení konferencí a zvané přednášky

                  12:00 - 14:00   Přestávka na oběd

  14:00 - 18:00     Paralelní sekce MOSIS a ISM

  19:00 - 22:00 Společná večeře

23. dubna 2002      8:30 - 12:00      Paralelní sekce MOSIS a ISM

                  12:00 - 13:30      Přestávka na oběd

  13:30 - 16:00 Návštěva skanzenu nebo technologické firmy

                  16:00 - 18:00      Paralelní sekce MOSIS a ISM

24. dubna 2002     8:30 - 12:00      Paralelní sekce MOSIS 

  12:00 - 12:30      Závěrečné plenární zasedání

                  


MOSIS: Délka přednášky je 20 minut, k dispozici je zpětný projektor a datový projektor.

ISM: viz http://www.fit.vutbr.cz/events/ism/OBECNÉ INFORMACE

1.  Kde a kdy:

     *Konference MOSIS 2001a ISM se konají v Rožnově pod Radhoštěm, v hotelu RELAX. V blízkosti hotelu je autobusová zastávka "Eroplán". Staví tam dálkové autobusy i autobusy od vlakového nádraží v Rožnově.

Adresa hotelu:  Hotel Relax, ul. Lesní 1689, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

    * 22. - 24. 4. 2002

2. Registrace účastníků:

      21. dubna 2002, 19:00 - 21:00 a  22. dubna 2002, 8:00 - 9:30

3.   Pracovní jazyky:

      Angličtina (MOSIS též čeština a slovenština)

4.   Jak dojet do Rožnova pod Radhoštěm:

Autem od Ostravy přes Frenštát pod Radhoštěm, ze Slovenska přes Bílou, od Prahy a Brna přes Valašské Meziříčí. Autobusem, viz. bod 1. České dráhy: stanice Rožnov pod Radhoštěm leží na konci trati č. 281 z Valašského Meziříčí.

5.   Ubytování je zajišťováno přímo hotelem RELAX, proto zašlete prosím včas svoje objednávky noclehů na adresu: Hotel Relax, p. Koglerová, ul. Lesní 1689, 756 61  Rožnov p. Radhoštěm. Ceny jsou cca 800 - 1000 Kč za jednolůžkový pokoj za den a 900 - 1100 Kč za dvoulůžkový pokoj a den, platba v recepci hotelu.

6.   Závazná přihláška:

Závaznou přihlášku k účasti zašlete na adresu: Jan Štefan, FEI VŠB -TU Ostrava, 17. listopadu 15,  708 33 Ostrava Poruba, email: jan.stefan@vsb.cz, fax: +420(0)69 691 9352

7.   Účastnický poplatek  je stanoven dohodou mezi dodavatelem a odběratelem:

  4660 Kč  (Pro členy CSSS je 2810 Kč)

V obou cenách je zahrnut sborník v ceně 910 Kč, občerstvení účastníků v celkové hodnotě 120 Kč a společná večeře v hodnotě 150 Kč.

Účastnický poplatek platí všichni účastníci. Zaplacení vložného je nutnou podmínkou uveřejnění referátu ve sborníku. Platba, provedená před termínem akce, je zálohou ve výši 100 % sjednané ceny. Zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním vyžádaného daňového dokladu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den ukončení akce.

8.   Platba:

Bankovním převodem do České spořitelny a.s., pob. Ostrava, číslo účtu 1640525379/0800, název účtu Jan Štefan, MARQ., variabilní symbol je IČO Vaší organizace. Naše IČ je 42040973, DIČ 388-380821423, Živnostenské listy č.j.: 04631B-01 a 09455B-01, vydalo Město Ostrava, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Vaší účtárnou potvrzenou platbu (zadní část pozvánky) zašlou přednášející obratem s textem referátu, ostatní nejpozději 31. 3. 2002 se závaznou přihláškou na uvedenou adresu. Účastníci, kteří o to požádají na přihlášce, obdrží při prezenci daňový doklad.


x-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

36. jarní mezinárodní konference MOSIS'02 & 5. mezinárodní konference ISM'02

22. - 24. duben 2002, Rožnov pod Radhoštěm


Příjmení, jméno, tituly:


Organizace:
Adresa pro korespondenci:
E-mail:                                Fax:


Závaznou přihlášku k ubytování jsem zaslal (zaslala) do hotelu RELAX.

Podpis:


           .......................

Oznámení o platbě splatné dne:                            


Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek za

příjmení         jméno      titul


Dle rozpisu:

vložné          sborník

prostřednictvím příkazu k platbě.


na vrub účtuve prospěch účtučástkuvariabilní symbolkonstantní symbol1640525379/08000308

Jako variabilní symbol uveďte IČ organizace. Oznámení vyplňte shodně s příkazem k úhradě. Bez tohoto potvrzení není přihláška platná.

Žádáme o vystavení daňového dokladu ANO - NE (zakroužkujte žádané), v kladném případě uveďte následující údaje:  *přesný název a adresa instituce

    
   *DIČ


Potvrzení účtárny organizace: