Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Katedra informatiky FEI VŠB - TU Ostrava

SCS, EUROSIM, CSSS, MARQ.
Vás zvou na

XXVIII. mezinárodní podzimní kolokvium


Pokroky tvorby a využití simulačních modelůASIS 2006


12. – 14. září 2006

Duchovní centrum, Vranov u brna

Kolokvium je určeno anglicky, česky, slovensky a polsky mluvícím a píšícím pracovníkům z oblasti modelování a simulace systémů v nejrůznějších aplikačních oblastech.


Mezinárodní programový výbor

Mikuláš Alexík, Slovenská republika

Milan Češka, Česká republika

Grzegorz Dobrowolski, Polsko

Andrzej Kasprzak, Polsko

Evžen Kindler, Česká republika

Wilfried Krug, Německo

Petr Peringer, Brno

Edward Puchala, Polsko

Zdena Rábová, Česká republika

Veronika Stoffová, Slovenská republika

Jan Štefan, Česká republika


Program

Pondělí, 11. září 2006

19:00-21:00 Registrace účastníků, číše vína

Úterý, 12. září 2006

07:30-09:00 Registrace účastníků

10:00-12:00 Zahájení, přednášky

12:00-13:00 Polední přestávka

13:15-18:00 Přednášky

19:00-22:00 Společenské setkání

Středa, 13. září 2006

08:30-12:00 Přednášky

12:00-13:00 Polední přestávka

13:15-18:30 Přednášky

Čtvrtek, 14. září 2006

08:30-12:00 Přednášky

12:00-13:00 Závěrečné jednání

Přihlášeným účastníkům bude zaslán konečný program. Délka přednášky je 20 minut s diskuzí. K dispozici bude zpětný projektor a datový projektor. Žádáme o použití vlastního notebooku.

Všeobecné informace

1. Místo a datum konání: Duchovní centrum Vranov u Brna, 12. – 14. září 2006

2. Registrace: 11. září 19:00 - 21:00, 12. září 7:30 - 9:00

3. Pracovní jazyky: angličtina, čeština, polština a slovenština

4. Doprava: Dopravu hradí vysílající organizace.

Do Vranova u Brna se dostanete z hlavního nádraží tramvají č. 1 směr Řečkovice (výstup st. Semilasso) odtud tramvajemi č. 6 nebo 7 jednu stanici (výst. Královo Pole nádr.) a přestup na autobus č. 43 (výstup Vranov myslivna), odtud 15 minut pěšky. Cestující od Prahy jedoucí vlaky:

R 671 odj. 6:06 příj. 9:22

R 675 10:01 13:25

R 668 12:06 15:22

R 681 15:56 19:22

vystoupí na nádr. Královo Pole, a odtud autobusem č. 43.

Odjezdy autobusů č. 43 (bez záruky), doba jízdy 23 minut:

5:45 6:15 6:45 7:15 8:45 10:45

11:45 12:45 13:45 14:45 16:45 17:45

18:41 20:41

Duchovní centrum se zamyká v 22:00 hod.


Jízdné do Vranova MHD od hlavního nádraží je 19 Kč (jízdenky možno koupit v budově nádraží), od nádraží Kr. Pole je 13 Kč, (jízdenky v nedalekém kiosku). U řidiče tramvaje nebo autobusu jsou jízdenky dražší.

5. Ubytování v Duchovním centru vám bude zajištěno na základě závazné přihlášky k ubytování. Cena ubytování není zahrnuta ve vložném, účastníci ji vyrovnají u sestry v recepci, Max. cena za lůžko a den je 400 Kč.

6. Závaznou přihlášku (potvrzenou účtárnou) a objednávku ubytování zašlete obratem na adresu MARQ.

7. Stravování je zajištěno v Duchovním centru za 175 Kč/den a účastníci si je hradí ze svého cestovního účtu. Stravu je nutno objednat u sestry v recepci, další nejbližší stravování je možné v hotelu vzdáleném cca 20 minut.

8. Účastnický poplatek (smluvní ceny) se skládá z vložného 2850 Kč, sborníku kolokvia 450 Kč, celkem 3200 Kč, ve vložném není zahrnuto stravování. Členové CSSS mají slevu na vložném, které pro ně činí 1750 Kč, se sborníkem 2100 Kč. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací a plátce obdrží sborník konference. Potvrzení o zaplacení účastnického poplatku je nutno přiložit k zasílanému "camera ready" referátu.

9. Platba účastnického poplatku:Bankovním převodem do České spořitelny a.s., pob. Ostrava, nám. dr. E. Beneše, 702 00 Ostrava, číslo účtu 1640525379/0800, název účtu Jan Štefan, MARQ., variabilní symbol je IČO Vaší organizace. Adresa MARQ: Jan Štefan, MARQ, nám. Msgre Šrámka 6, 702 00 Ostrava, IČ: 42060973, DIČ: CZ380821423, živnostenské listy č.j.: 06631B-01 a 09455B-01, vydalo Město Ostrava, ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz. Účastníci, kteří o to požádají v přihlášce, obdrží při prezenci daňový doklad.

10. Adresa pro korespondenci:

Ing. Jan Štefan, CSc. fax: 595 136 589

MARQ. e-mail: jan.stefan@marq.cz

nám. Msgre Šrámka 6

702 00 Ostrava


Více informací o kolokviu ASIS můžete získat na webovských stránkách

http://www.fit.vutbr.cz/events/ASIS/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Závazná přihláška k účasti a ubytování

XXVIII. podzimní mezinárodní kolokvium Pokroky tvorby a využití simulačních modelů

ASIS 2006

Vranov u Brna, Duchovní centrum, 12. - 14. září 2006

Příjmení, jméno a tituly:


Zaměstnavatel:


Adresa pro korespondenci:Fax: E-mail:


Podpis účastníka: ………………….


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o platbě splatné dne:


Potvrzujeme, že jsme uhradili účastnický poplatek za:příjmení jméno

Dle rozpisu:vložné sborník

prostřednictvím příkazu k platbě.

na vrub

účtu

ve prospěch

účtu

částku

variabilní

symbol*

zvl.

disp.

konstantní

symbol


1640525379/0800
308

*Jako variabilní symbol uveďte IČ organizace. Oznámení vyplňte shodně s příkazem k úhradě. Bez tohoto potvrzení není přihláška platná.


Žádáme o vystavení daňového dokladu ANO – NE (zakroužkujte žádané), v kladném případě uveďte přesný název a adresu instituce:


a její DIČ:Razítko a podpis příkazce:
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ

ASIS 2006

Duchovní centrum, Vranov u BrnaZávazná objednávka ubytování:


z 11. září na 12. září [ ]

z 12. září na 13. září [ ]

z 13. září na 14. září [ ]


jednolůžkový pokoj [ ]

dvoulůžkový pokoj [ ] žádám ubytování s: ........................................

[ ] do závorek napište „ano“ nebo „ne“

Jméno:Adresa:Závaznou přihlášku a objednávku ubytování zašlete na adresu


Ing. Jan Štefan, CSc. fax: 595 136 589

MARQ. e-mail: jan.stefan@marq.cz

nám. Msgre Šrámka 6

702 00 Ostrava