Final Program of ASIS 2005


September 6, 2005

10:00 – 12:00

SOTÁK Miloš, Liptovský Mikuláš – SOPATA Milan,Košice: Navigation System Proposal of UAV Using Matlab & Simulink Environment

SOPATA Milan, Košice – SOTÁK Miloš, Liptovský Mikuláš: Využitie sumulačného prostredia pre bezpečné pristátie nepilotovaných prostriedkov

KMEC František, Liptovský Mikuláš: Simulácia využitia FM rádiometra na predikciu zrážky lietadla s terénom

ČECH Vladimír – JEVICKÝ Jiří, Brno: Analýza vlivu aproximace rozložení zářivého toku v laserovém svazku na odhad pravděpodobnosti změření skutečné dálky cíle


13:15 – 18:00

ONDRÁČEK Tomáš – ZBOŘIL František, Brno: System Time Coefficient Identification by Constructive Gradient Neural Network

FLORIÁN Vladimír, Brno: Simulace technologických procesů

Kwaśnikowski Jerzy, Poznań: Simulation of a Locomotive’s Adhesion Limit

BARCINSKI Tomasz, Szczecin: The PM Motor Drive Control Based on Feedback Linearization

BOGDAN Lucyna, Warszawa: Zostosowanie analizy hormonicznej i metody Kalmana dla modelu temperatury gleby

MARTINEK David, Brno: Modelling of a Waste Incinerator

ROZMAN Jaroslav – ZBOŘIL František, Brno: Potential Fields and their Use in Robot Navigation

HANÁČEK Petr – PERINGER Petr – RÁBOVÁ Zdena, Brno: Získávání vstupních dat pro modely bezpečnosti

ALLAIN Pacheco César, Plzeň: Architecture of the Network for Model-Based Development of Java Distributed Applications for Embedded Devices

KRASODOMSKI Michał, Szczecin: Nonlinear Sensor Operation in Dynamic Conditions

PISKOROWSKI Jacek, Szczecin: Time-Varying Butterworth Filters with Possible Linear Phase


September 7, 2005

8:30 – 12:00

KVASNICA Igor – KVASNICA Peter, Trenčín: Model neurónovej siete riadenia motora v počítačovom systéme simulátora

TURAKHODJAEVA Nasiba – ČEŠKA Milan, Brno: Verification of Workflow Management Systems Describes by Object-Oriented Petri Nets

KUNCOVÁ Martina – DLOUHÝ Martin – FÁBRY Jan, Praha: Course in Discrete Simulation at the University of Economics Prague

VOTAVA Václav – ULRYCH Zdeněk – RAŠKA Pavel, Plzeň: E-learningová podpora výuky v předmětu simulace ve strojírenství

WOZNIAK Michal, Wroclaw: Comparative Study of Some Voting Methods

GRZYBOWSKI Arkadiusz, Wroclaw: Security Policy Configuration in IPSec Networks

PLEŠIVČÁK Přemysl – NEVŘIVA Pavel, Ostrava: Modelování teplotního pole bimetalového senzoru v prostředí ANSYS

HRUBÝ Martin, Brno: Web Interface for GRASS Geographic Information System


13:15 – 18:30

KNYBEL Jaroslav – PAVLISKA Viktor, Ostrava: Reprezentace fuzzy IF-THEN pravidel pomocí Petriho sítí

NOVOSAD Petr, Brno: Software Tools CESim for Graphical Design, Simulation and Analysis of C/E Petri Nets

ZAHRADNICKÝ Tomáš – LÓRENCZ Róbert, Praha: MOSFET Model Parameter Extraction Experience

SLAVÍČEK Pavel, Brno: Distribuované simulační prostředí

MÁČE Miroslav, České Budějovice: Analýza investičního procesu

ZBOŘIL František jr., Brno: Low Level Language for Agent Behaviour Control

KUNOVSKÝ Jiří, Brno: Experimental Simulation Computations

PROX Jiří – DOUŠA Jiří, Praha: SIMNET: Computer Network Simulator

ŠIMEK Martin, Plzeň: Limitation of Java Cryptographic Systems for Mobile-Agent System Developing

CHODACKI Miłosław – BADURA Dariusz, Sosnowiec: Evolutionary Models for Autonomous BIST Structures Designing

Kuncová Martina, Praha: Inventory Optimization in a Short Supply Chain in MS Excel Using Triangular Distribution for Demand Generation

ŠŤÁVA Martin, Praha – NOVÁK Ondřej, Liberec: Zpětná logická simulace pro odvození vstupních vektorů kombinačního obvodu pomocí HW


September 8, 2005

8:30 – 12:00

PIETROŃ Roman, Wrocław: Simulation in Business Process Modelling Projects

JULÉNY Andrea, Trenčín - JULÉNY Anton, Rimavská Sobota: Dynamický model projektu pozemkových úprav

RYBA Przemyslaw – KASPRZAK Andrzej, Wroclav: On the GLCFA Problem in Wide Area Networks

WALKOWIAK Krzysztof, Wroclaw: New Approaches to QoS Dynamic Routing in Convent Delivery Network

BURDUK Robert, Wroclaw: Concept of Use the Bootstrap Method in Multistage Classifier

BUK Zdeněk – ŠNOREK Miroslav – SKRBEK Miroslav, Praha: Simulating the Finite State Machines using Fully Recurrent Neural Network

PUCHALA Edward, Wroclaw: The Criterion Function for Feature Reduction Task

Gościniak Ireneusz, Sosnowiec: Genetic Algorithms in Feedback Registers Designing